Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, veřejné zakázky

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Požární řád

7.7.2015 

Vyhláška č.1/2012

1.1.2013 do 31.12.2019 

Vyhláška č.2/2012

1.1.2013 do 31.12.2019 

Vyhláška č.3/2012

1.1.2013 do 31.12.2021 

OZ Vyhláška 1-2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020 do 31.12.2023

OZ Vyhláška 2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2020 do 31.12.2021

OZ Vyhláška č.1-2021 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 19. 6. 2021
OZ Vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZ Vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022 do 31.12.2023

OZ Vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZ Vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech