Rozpočet na rok 2015

Rozpočet roku 2014

Rozpočet obce na rok 2014

Příjmy v Kč                                              

        Plán          Upravený  Skutečnost

Daňové příjmy

 

   
- daň z přidané hodnoty

616.000

616.000

595.240

- daň z příjmů právnických osob

345.600

345.600

368.737

- daň z příjmů fyzických osob vyb. zvl. sazbou

17.500

17.500

19.902

- daň z příjmů fyzických osob z podnikání

120.000

120.000

57.507

- daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti

312.200

312.200

324.195

Daň z nemovitostí

150.000

150.000

150.355

Správní poplatky

1.000

1.000

2.380

Ostatní a nahodilé příjmy

20.000

20.000

19.003

Pronájmy

 

   
- pronájem bytů

55.400

55.400

48.828

- pronájem pozemků

3.200

3.200

3.203

- pronájem ostatních prostor

54.400

54.400

51.071

Neinv.dotace ze SR - státní správa

3.650

3.650

3.650

Neinv. dotace z VPS SR  

19.320

19.315

Neinv. dotace od krajů  

148.180

148.185

Úroky z bankovních účtů

12.000

12.000

22.353

Místní poplatky

 

   
-  poplatek ze psů

3.800

3.800

3.840

- poplatek za odstraňování komunál.odpadu

40.800

40.800

39.970

 

 

   
Celkem

1.755.550

1.923.050

1.877.734

 

Výdaje v Kč                                          

       Plán           Upravený Skutečnost
Příspěvek školám

 

   
- předškolní zařízení

32.000

      32.000

30.400

- základní školy

81.240

112.000

115.200

Příspěvek svazku obcí

 

   
 - DSO Region Orlické hory

43.570

43.570

43.570

 - DSO Novoměstsko

2.420

8.090

8.207

Odstraňování komunálních odpadů

50.000

55.000

51.819

Kultura

20.000

60.000

58.356

Vzužítí volného času dětí a mládeže

30.000

30.000

10.192

Vnitřní správa včetně drobných úprav

296.920

309.210

254.546

Místní zastupitelstvo

115.000

115.000

109.160

Veřejné osvětlení

25.000

100.000

96.861

Bytové hospodářství

20.000

20.000

9.394

Hasiči

60.000

69.460

69.855

Opravy a investice do prodejny

20.000

50.000

46.811

Místní komunikace

575.000

583.720

582.313

Veřejná zeleň

15.000

15.000

14.957

Výstavba obecního skladu u hasičské zbrojnice

150.000

100.000

65.005

Oprava zvonice a staré has.zbrojnice

210.000

210.000

208.251

Údržba vodních toků

10.000

10.000

0

Celkem

1,755.550

1.923.050

1.774.897

 

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy v Kč                                                

       Plán          Upravený  Skutečnost
Daňové příjmy                         

 

 - daň z přidané hodnoty

627.100

 

 
 - daň z příjmů práv. osob

380.000

 

 
 - daň z příjmů fyz. osob vyb.zvl.sazbou

19.600

 

 
 - daň z příjmů fyz. osob z podnikání

102.000

 

 
 - daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti

351.600

 

 
 - daň z nemovitostí

150.000

   
Správní poplatky

1.000

 

 

Pronájmy    

 

 - pronájem bytů

55.400

 

 

 - pronájem ostatních prostor

54.400

   
 - pronájem pozemků

3.200

   
Dotace      
 - ze státního rozp. - státní správa

6.960

   
Úroky z bankovních účtů

15.000

   
Místní poplatky      
 - poplatek ze psů

3.800

   
 - poplatek za odstr. komunál. odp.

40.800

   
Přebytek hosp. z minulých let

1.000.000

   
       
Celkem

2.810.860

 

 

 

Výdaje v Kč                                                          

       Plán           Upravený  Skutečnost
Příspěvek školám

 

                         

 

- předškolní zařízení v okrese

28.000

 

 

- školní zařízení v okrese

23.800

 

 

- Školní zařízení mimo okres

65.800

 

 

Příspěvek svazkům obcí    

 

 - DSO Region Orlické hory

8.050

 

 

 - DSO Novoměstsko

2.370

 

 

Odstraňování komunál.odp.

65.000

   
Kultura

25.000

   
Vzužití volného času dětí a mládeže

30.000

   
Vnitřní zpráva včetně drobných oprav

224.840

   
Místní zastupitelstvo

133.000

   
Veřejné osvětlení

50.000

   
Rekonstrukce veřejného osvětlení (investice)

1.350.000

   
Bytové hospodářství

50.000

   
Opravy a provoz prodejny

25.000

   
Hasiči

80.000

   
Místní komunikace      
 - údržba a opravy

55.000

   
 - oprava komunikace na Tis

500.000

   
Veřejná zeleň

15.000

   
Výstavba obec. skladu (investice)

50.000

   
Údržba vodních toků

30.000

   
       
Celkem

2.810.860

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.bohdasin.cz

Registrujte se zde

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra

pecet.gif

Královéhradecký kraj

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Portál veřejné správy ČR

http://portal.gov.cz/wps/portal

Návštěvnost stránek

107335
obecbohdasin_footer.png